טיוב מודלי אשראי

ציון האשראי (Credit Scoring) הוא ביטוי מספרי אשר מבוסס על ניתוח נתוני האדם, ומייצג את הסיכון של הלווה. הניקוד אשר מרכיב את ציון האשראי, מבוסס בעיקר על דו"ח מידע, אשר בדרך כלל מקורו בחברות אשר קיבלו אישור מהמדינה לאסוף מידע אודות הלקוחות. המידע מתקבל מספקי אשראי גדולים (כגון בנקים וחברות כרטיסי האשראי) ומהרשויות ומרוכז במאגר מידע אחד אשר מוחזק בישראל ע"י שתי חברות אשר קיבלו רישיון מטעם משרד המשפטים.

המלווים, עושים שימוש במידע זה על מנת להעריך את הסיכון הפוטנציאלי הנשקף על ידי הלוואה לצרכנים וכדי להפחית הפסדים עקב דיפולט. המלווים עושים שימוש ב-Credit Scoring כדי לקבוע את זכאות ההלוואה ותנאיה (ריבית וגבולות האשראי). ציון ה-Credit Scoring משמש גם כדי לקבוע אילו לקוחות צפויים להביא את ההכנסה הגבוהה ביותר.

חברות מימון שונות, נוהגות להשתמש במקורות שונים של נתונים כדי לחשב את האשראי של הלווים ולהעריך את הסיכון. ובדרך כלל מטייבות את מודל הסיכונים בעזרת כריית נתונים ומציאת משתנים מובהקים אודות הלווים הטובים והמסוכנים.

מכיוון שאין בישראל ריכוז של מידע חיובי אלא רק ריכוז של מידע שלילי, חברות האשראי, הבנקים והגופים החוץ בנקאיים, מחפשים בסיסי נתונים רבים אשר מכילים מידע ונתונים ציבוריים מקוונים, אשר יכולים להסיק על יכולותיו הפיננסיות של הלווה ומשלבות את הנתונים הללו עם נתונים פנימיים שברשות החברה ויחד, קובעות את ציון האשראי של הלווה.

סיבה נוספת לשימוש במקורות ציבוריים חיצוניים היא לצמצם את ה-False negative אשר למעשה גורם לספקי האשראי לדחות את מתן האשראי ללקוח, מכיוון שאין עליו מספיק מידע או שהמידע שהתקבל אינו מספיק דיו.

אנו נוכל ללוות אתכם בתהליך ולסייע לכם לבנות את ארכיטקטורת איסוף המידע מהמקורות הציבוריים, לרבות איסוף מידע מהרשתות החברתיות ומהאינטרנט, ולשלב מידע זה עם המידע אשר נמצא ברשותכם ויחד, לטייב את מודל האשראי שלכם, אשר יידע לאשר לקוחות טובים ולדחות לקוחות בעייתיים, תוך הסתמכות על משתנים שנמצאו מובהקים סטטיסטית.