ניתוח ואפיון מערכות מידע

לאפיון הראשוני של המערכת חשיבות רבה. אפיון מערכת אשר מתבצע באופן לא מקצועי ושלא מתחשב בכל צרכי הארגון בהווה ובעתיד, עלול לגרום לארגון נזק רב וקושי להגיב במהירות לדרישות עסקיות משתנות.חברת New Advice תבצע עבורכם ובשיתוף אנשי המפתח בחברה, אפיון צרכים יסודי ומעמיק אשר יגדיר את תכולת הפרויקט אשר עתיד להתבצע. דבר זה יקטין באופן מהותי את הצורך בביצוע שינויים בתוכנית העבודה בשלב הקמת המערכת וימנע את דחיית לוחות הזמנים שנקבעו ואף יחסוך כסף, משאבים ונזקים לארגון, אשר עלולים להיגרם בעקבות טעות קריטית שנעשתה בשלב אפיון המערכת.