בדיקה מקיפה של מערכות המידע

כיום אין עוררין כי מערכות המידע הן חלק חשוב וקריטי להצלחת הארגון. מערכות מידע שאינן מנוהלות באופן אפקטיבי, גורמות לבזבוז כספי רב, קושי להגיב לצרכים עסקיים שוטפים ומשתנים ולעיתים גורמות לארגון נזק רב כאשר זמינותן לא רציפה או לא מהירה. אנו נבצע בדיקה מקיפה של מערכות המידע בארגון. החל מביצוע ראיונות עם משתמשי המפתח ובחינת תהליכים פנימיים במחלקת המחשוב וכלה בשינוי הארכיטקטורה ובחירת הספקים המתאימים. הן כאינטגרטורים בתחזוקה השוטפת והן כספקי פיתוח. דבר אשר יבטיח חיסכון בטווח הקצר והארוך ואף התייעלות ושיפור ביצועים בארגון כולו.